Live opptak

Live opptak

Såvidt en hit!

1.512 views 9. november 2018

Følg Simen og Håvards jakt på etter den neste superhiten gjennom å improvisere frem sanger sammen...